Skarga do ETPCz

28.11.2014 r.

W listopadzie 2014 r. Kancelaria sporządziła i wysłała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącą naruszenia praw do sprawiedliwoego rozpoznania sprawy oraz poszanowania mienia, w tym prawa do korzystania i władania nieruchomością. Powyższe i inne prawa zagwarantowane zostały w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 roku oraz w Protokołach do tej Konwencji.