Właściciel

ROMAN COMI

WPIS: Wpisany na listę Radców Prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) w 1976r.
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA: Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe, pracował w przedsiębiorstwach budowlanych spółdzielczości mieszkaniowej oraz organach centralnej administracji.
SPECJALIZACJE: prawo autorskie, prawo prasowe, prawo wyznaniowe, prawne aspekty zarządzania nieruchomościami, prawne aspekty odzyskiwania nieruchomości znacjonalizowanych reformą rolną i dekretem Warszawskim, windykacja należności
WYKSZTAŁCENIE: Uniwersytet Śląski (magister prawa 1972), aplikacja sądowa 1976
E-MAIL: kancelaria@romancomi.pl

Współpracownicy

MARTA WOJTKOWSKA

WPIS: Wpisana na listę Radców Prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) w 2017 r.
WYKSZTAŁCENIE: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (magister prawa); Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
E-MAIL: m.wojtkowska@kancelaria-ckw.pl