Zwroty dofinansowania grup producentów owoców i warzyw

1.12.2014 r.

Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2007-2013 otrzymały znaczne wsparcie finansowe ze środków unijnych. Producenci w branży owocowej zaczęli się organizować w grupy stosunkowo niedawno i w mniejszym zakresie niż w np. w mleczarstwie. Obecnie jednak stanowią istotną siłę na rynku m.in. jako beneficjenci funduszy unijnych. Przyznawaniem dotacji i ich rozliczaniem zajmuje się Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

W związku z implementacją przepisów unijnych, wydawania nowych rozporządzeń przez Ministra Rolnictwa i praktyki AMiRR dostęp do środków został znacznie ograniczony, procedury uległy skomplikowaniu i wydłużeniu, wnioski są odrzucane na niejasnych podstawach, a sami producenci czują się zagrożeni utratą ogromnych pieniędzy, które im wcześniej przyznano bez zastrzeżeń. Działanie przepisów wstecz i brak przejrzystości w postępowaniach administracyjnych zagrażają bytowi grup producenckich oraz ich dalszej działalności gospodarczej.

Doniesienia medialne z ostatnich miesięcy wskazują, że zdaniem instytucji unijnych w procesie przyznawania wsparcia finansowego grupom producenckim doszło do licznych nieprawidłowości i braków proceduralnych. W związku z prowadzonym dochodzeniem Polsce grozi nakaz zwrotu pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Działania administracji wskazują, że zwrot ten dotknie także beneficjentów tej pomocy, choć to nie oni odpowiadają za nieprawidłowości.

W takiej sytuacji grupy producenckie nie są jednak bezbronne. Istnieją możliwości ochrony swoich praw i uzyskania odszkodowań za ewentualne szkody. Po pierwsze, mogą dążyć do pozytywnego rozstrzygnięcia swoich spraw w trybie administracyjnym przed Agencją. W razie negatywnej decyzji lub braku działań organu producenci mogą się zwrócić do organu wyższego rzędu, a następnie do sądów administracyjnych. Po drugie, w razie poniesienia szkody w związku z bezprawnym działaniem administracji mogą pozwać Skarb Państwa o odszkodowanie w procesie cywilnym.

Rozwiązywanie takich i innych kwestii związanych z dotacjami z UE i przemysłem spożywczym leży w zakresie działania naszej Kancelarii.